Základné informácie o predmete PAZ1c

Predmet PAZ1c (Programovanie, algoritmy, zložitosť) je povinným predmetom pre študentov druhého ročníka bakalárského štúdia odboru I (informatika) a povinne voliteľný pre študijné odbory AI (aplikovaná informatika) a IX (medziodborové štúdium informatiky). Predmet PAZ1c narozdiel od predmetov PAZ1a a PAZ1b nie je povinný pre odbory M a EFM (je však uvedený ako odporúčaný predmet v bloku C). Jeho kreditová váha je 5 kreditov.

PAZ1c je posledným z trojice predmetov PAZ1a, PAZ1b a PAZ1c. Jeho podmieňujúcim predmetom je však iba PAZ1a. Ak niekto nemá úspešne absolvovaný predmet PAZ1a, nemôže byť z predmetu PAZ1c klasifikovaný.

Organizácia výučby

Časová dotácia výučby predmetu PAZ1c v prezenčnej forme je 5 hodín týždenne. Budú realizované nasledovne:

  • 2 hodiny prednášok v pondelok 14:25-15:55, miestnosť SJ2P10,
  • 3 hodiny cvičení v stredu 7:05-9:30, počítačová miestnosť SA1C03, uprostred bude 10 minútová prestávka.

Hodnotenie

Hodnotenie je založené na získavaní bodov v jednotlivých kategóriach. Pre viac informácii možno nájsť na podstránke Hodnotenie predmetu PAZ1c.