Aktuálne záverečné projekty

1. Šimon Kocúrek, Mária Babčanská

ChiclePad is an all-in-one organization package. Bringing all your note-taking, diaries, To-Do lists and calendars together with a simple and intuitive user interface. The application makes sure all your data stays private, locked safely behind your personal account. After a quick authentication you will be greeted with an overview of all your plans displayed in an easily recognizable manner. Every entity will have time related as well as visual metadata to allow time tracking and user customization. Besides helping you with organization our application will increase your motivation to finish tasks before deadline as well as help you learn from past mistakes.

Github adresa: https://github.com/ChiclePad/

2. Matúš Štedl, Daniel Ondo

Tento program bude riešit skladovanie v podniku. Jeho funkcionalita bude obsahovať zakladanie skladových kariet, príjem a výdaj materiálu/tovaru zo skladu. Sledovanie zásob na sklade, či niektorá z položiek nedosiahla svoje minimum potrebné na správny chod podniku, ďalej bude sledovať či nejaký materiál neleží na sklade už nejakú dlhšiu dobu bez pohybu/použitia. Material/tovar na sklade sa bude dať vyhľadávať podľa rôznych kritérií, ako napr. nazov materialu, kod materialu, typ materialu. Do programu sa budú používatelia prihlasovať, čiže program bude sledovať, ktorý uživateľ robil konkrétny príjem alebo výdaj.

Stále ešte pracujeme s nejakými nápadmi čo sa týkajú nejakých štastických operácií napr. priemerna mesačná spotreba konkrétnej položky alebo doba obratu konkrétnej zásoby.

3. Eva Marková, Jakub Nilabovič

Pomocou našej aplikácie si bude zákazník môcť vybrať z reklamných služieb, ktoré bude požadovať alebo zo služieb, ktoré súvisia s údržbou záhrady, zelene a okolia rodinných domov.

V prvom okne - voľba prihlásenia ako administrátor*, voľba registrácie ako plnohodnotný zákazník alebo len voľný vstup do aplikácie za účelom prehľadávania služieb (teda zákazník sa môže pozrieť, aké služby aplikácia ponúka)

 • administrátor môže v aplikácii meniť služby, popisy, cenníky, atď.

Ďalšie okná:

 • vypĺňanie údajov pre registráciu zákazníka alebo možnosti zmien ako administrátor
 • voľba služieb (reklamných či záhradných) a následne prehľad služieb s popismi a cenníkmi, kde je možné si danú službu vložiť "do košíka"
 • kalkulačné okno s krátkym prehľadom služieb (pre prípad zmeny množstva a pod.)
 • finálne okno, ktoré bude obsahovať (tzv. formulár) všetky údaje firmy, zákazníka a ním vybrané služby so všetkými dátami danej služby

+ aplikácia bude ponúkať ďalšie funkcie, ktoré budú časom pridané

4. Oleksandr Yuryk, Petronela Staňová

Bumerang je rekreačný komplex na Ukrajine, konkrétne jazero. Poskytuje zákazníkom pozemky na prenájom, kde sa dá stanovať, kúpať sa, v skratke odpočívať v prírode. Náš program bude slúžiť na správu objednávok a financií v campingu. Preto, aby sme vedeli čo presne má obsahovať program, sa náš tím stretol s vedúcim komplexu. Zatiaľ máme takýto popis:

Program bude mať tri kontá a to:

 1. Administrátor - má všetky práva, môže spravovať financie, kontrolovať a stornovať objednávky,
 2. Zamestnanec - má obmedzené práva, môže vytvárať objednávky a zaznamenávať príjem financií,
 3. Zákazník - môže vytvoriť objednávku, vybrať si pozemok, má prístup k fotografiám a videám pozemkov.

Okná:

 1. Prihlasovacie okno - výber konta,
 2. Objednávky - správa objednávok podľa práv,
 3. Zoznam objednávok - zoznam vytvorených/aktuálnych objednávok,
 4. Financie - správa financií podľa práv,
 5. Foto/Video - okno s fotografiami a videami pozemkov.
5. Kristína Kováčová, Tara Stefányi

Personálna agentúra je celkom dynamický objekt. Menia sa počty zamestnancov aj ich konzultantov. Z tohto dôvodu je veľmi dôležitá ich evidencia, je to možno “gros“ celého fungovania. Avšak aj v dnešnej automatizovanej dobe sa stane, že sa to robí mechanicky a nie veľmi efektívne. Preto sme sa ja a moja kolegyňa rozhodli to zmeniť. Naším cieľom je urobiť projekt, ktorého hlavnou úlohou bude práve evidencia zamestnancov personálnej agentúry, ich konzultantov a na základe vopred uvedených podmienok, výpočet ich odmien za získanie nového zamestnanca.

Do systému majú prístup všetci konzultanti (niektorí z nich sú zároveň administrátori). V programe konzultanti vidia všetkých svojich zamestnancov, majú možnosť prezrieť si grafy získaných zamestnancov za určité obdobie, zmeniť svoje heslo, pridať alebo odstrániť zamestnanca. Administrátori majú okrem hore uvedených možností aj možnosť vidieť zoznam všetkých konzultantov (+ich zamestnancov), pridať alebo odstrániť konzultantov a vyplatiť im získané odmeny.

Okná:

 1. Prihlásenie: prihlasovacie meno a heslo
 2. Zoznam zamestnancov: farebne rozlíšení zamestnanci podľa dátumu nástupu
 3. Pridanie nového zamestnanca
 4. Grafy/diagramy
 5. Zmena hesla
 6. Zoznam konzultantov - iba admin
 7. Pridanie nového konzultanta - iba admin
6. Viktor Pristaš, Tomáš Kekeňák

Naša aplikácia bude slúžiť na evidenciu školských učebníc. Bude ňou možné zaznamenávať rozdania a odovzdania učebníc. Škola tak jednak získa prehľad o všetkých knihách, ktoré má k dispozícií na sklade, a taktiež bude vedieť kontrolovať počet nevrátených kníh na konci roka.

Budú v ňom dva typy používateľov:

 • Učiteľ, ktorý bude mať možnosť „vypožičať“ n kusov z danej knihy, a vrátiť ich na konci roka. Ak nejaký žiak počas roka stratí knihu, táto kniha sa eviduje ako stratená kniha.
 • Administrátor, ktorý má za úlohu schváliť každú zmenu kníh na sklade a pridávanie nových učebníc do skladu.
7. Dominik Dorčák,Michal Marcinčin

Popis:

Bude sa jednať o databázu historických či prírodných pamiatok vhodných na krátky jednodenný výlet. Tieto lokality budú podelené na regióny (najprv Spiš a Zemplín s možnosťou pridať ďalšie). Každá lokalita bude mať názov, typ, v akom regióne sa nachádza, krátky popis s obrázkami, mapu lokality kde sa nachádza a recenzie. Užívateľ bude môcť pridávať recenzie k lokalitám, pridať si lokality medzi obľúbené a aj pridávať nové lokality, ktoré musí schváliť admin.

Predpokladané triedy:

 • Turistická lokalita - Názov, poloha, typ, región, ročné obdobie (v ktorom je najvhodnejšie navštíviť túto lokalitu), popis, obrázok, priemer recenzií, recenzie, dátum pridania do databázy.
 • Užívateľ - Obsahuje login a heslo, možnosť pridávať lokality do zoznamov, pridávať recenzie a aj nové lokality, nahlásenie lokality.
 • Admin - Môže pridávať vlastné lokality alebo vypracované užívateľmi, mazať lokality, pridávať, mazať užívateľov.

Plánuje sa využitie DAO, GUI s viacerými oknami (prihlasovacie, okno so zoznamom vyhladanych lokalit, popis lokality a ďalšie), Factory, SQL(pre lokality a pre užívateľov).

8. Miroslav Vojtek, Ondrej Spišák

Cieľom projektu je vytvoriť program na správu poľnohospodárskej farmy. Bude obsahovať evidenciu poľnohospodárskej techniky (traktory, kombajny, rôzne pracovné zariadenia atď.), chovaných zvierat (dobytok, ošípané, ovce atď.), obrábanej pôdy, výnosov z činnosti. Ďalej bude program obsahovať harmonogram jednotlivých prác (sejba, orba, žatva a pod.) s nákladmi aj predpokladanými výnosmi, ktoré bude neskôr možné porovnať s reálnym stavom a vytvárať rôzne štatistiky, evidenciu poškodených strojov(čo sa pokazilo a doba do ktorej sa porucha odstráni), špecifické informácie o konkrétnych zvieratách (jedinečné registračné číslo, zdravotný stav, povinné prehliadky, očkovania, plemeno) a tiež ich ekonomickú hodnotu (dojivosť, hmotnosť, a pod.). Informácie budú uložené v MySQL databáze.

Okná :

 • Úvodné okno, kde sa bude dať vybrať z viacerých kategórii(min. stroje, zvieratá, polia)
 • Vlastné okná na evidenciu strojov, zvierat, polí
 • Okno s harmonogramom prác a kalendárom
9. Katarína Amrichová, Radovan Fuska

Projekt bude slúžiť na evidenciu lezeckých oblastí, ciest a prelezov. Lezec si môže vytvoriť vlastný profil, pridávať prelezené cesty a pozerať si, čo lezú jeho priatelia. Užívateľ bude môcť ku každej prelezenej ceste napísať, ako ju hodnotí, aký stupeň obtiažnosti by jej pridelil, či na ktorý pokus sa mu ju podarilo preliezť. Bude si môcť pozrieť, ako cestu hodnotia ostatní lezci a bude sa môcť aj porovnávať s priateľmi pridanými na svojom profile. Na stránke bude sprístupnený zoznam slovenských skál. Po kliknutí na názov skaly sa otvorí okno s mapou a zoznamom sektorov danej skaly. Každý sektor bude obsahovať zoznam ciest, ktoré na ňom sú a každej ceste budú pridelené jej prelezy jednotlivými užívateľmi.

Entity:

 • Skala
 • Sektor
 • Lezecká cesta
 • Prelez
 • Lezec

Okná:

 • Registrácia/prihlasovanie
 • Profil lezca (prelezené cesty, priatelia,...)
 • Pridať nový prelez (na ktorý pokus sa podaril, hodnotenie cesty lezcom,...)
 • Zoznam skál
 • Zoznam sektorov
 • Zoznam ciest
 • Parametre ciest (obtiažnosť, počet prelezov, dĺžka, špecifiká cesty,...)
 • Štatistika (naj prelezy/cesty/sektory/skaly) aj s filtrovaním (pozrieť prelezy priateľov)
10. Jakub Džama, Viktor Olejár

Softvér má slúžiť ako nástroj pre správu a údržbu učební. Administrátor systému spravuje používateľov, priraďuje im učebne a poveruje ich rôznými úlohami. Používatelia majú na starosti triedy a v rámci triedy dokážu monitorovať a starať sa o ich jednotlivé objekty, ktoré sú dôležité pre správny beh výučby. Do týchto spomenutých objektov môže spadať projektor, katedra s počítačom alebo aj umývadlo s hygienickým kútikom – o samotnom počte objektov, ich editovateľnosti parametrov a o celkovom počte funkcionalít sa rozhodne počas tvorby programu.