Záverečný projekt

Záverečný projekt je základná forma ohodnotenia práce študentov. Záverečné projekty riešia dvojčlenné tímy.

Termíny

  • zaslanie zadania - pondelok 15.10.2018
  • predstavenie návrhu projektu - pondelok 29.10.2018 od 16:00 v SJ2P10
  • 1. obhajoba - pondelok 17.12.2018 od 14:25 v miestnosti SJ2P10 (ak bude prednáška, tak obhajoby začínajú až po nej - od 16:00). Zaslanie mailu s rozpisom požadovaných bodov do nedele 16.12.2018, 14:30.
  • 2. obhajoba - streda 6.2.2019 od 8:00 v miestnosti SJ2P10. Zaslanie mailu s rozpisom požadovaných bodov do utorka 5.2.2018, 8:00.

Zadanie

Zadanie projektu si vymýšľajú samotní študenti. Názov zadania, krátky opis zámeru a mená členov tímov je potrebné zaslať mailom cvičiacemu do 15.10.2018. Opis zámeru má aspoň 500 znakov textu a obsahuje popis predpokladanej funkcionality a štruktúry spravovaných dát. Za každý deň omeškania zaslania zadania spĺňajúceho vyššie spomenuté je sankcia -1 bod.

Pri výbere zadania sa môžete inšpirovať projektami z rokov 2016 a 2017. Je potrebné mať na pamäti, že projekty by mali spĺňať minimálne požiadavky.

Predstavenie návrhu projektu

Zástupca (-ovia) tímu predstavia databázový a triedový návrh svojho projektu učiteľovi. Ideálne je použitie UML diagramov. Očakáva sa aj zoznam okien s predpokladanou funkcionalitou. Predstavenie návrhu projektu nie je povinné, slúži iba ako skorá spätná väzba, aby sa predišlo návrhovým chybám, príliš jednoduchým, alebo naopak príliš komplikovaným návrhom, ktoré by mohli predstavovať riziko vytvorenia slabo ohodnoteného projektu.

Použitie knižníc a riešení tretích strán

Ak použijete kus kódu alebo knižnicu, ktorú ste nevytvárali, je nutné v komentári uviesť zdroj. Inak je daný projekt považovaný za plagiát. Viac o plagiátorstve v hodnotení.

Zaslanie rozpisu očakávaných bodov

Aspoň 24 hodín pred konaním každej obhajoby jeden z autorov projektu zašle cvičiacemu rozpis očakávaných bodov. Omeškanie oproti vyššie uvedeným časom sa hodnotí bodovou sankciou -1 bod, úplné nedodanie sankciou -2 body.

1. obhajoba

Prvá obhajoba, predstavuje prezentáciu projektu priamo nad zdrojovým kódom a spusteným programom (nie cez slajdy či prezi). Mala by trvať maximálne 10 minút a zameraná bude výlučne na ukážku funkčnosti a spôsob realizácie jednotlivých požiadaviek na funkcionalitu.

2. obhajoba

Druhá obhajoba sa skladá z dvoch prezentácií.

Krátko po 1. obhajobe budú jednotlivým tímom priradené spriatelené tímy. Úlohou študentov je prevziať kód spriateleného tímu a doplniť ho podľa požiadaviek na funkcionalitu. Rovnako, ako pri prvej obhajobe, ide o prezentáciu projektu priamo nad zdrojovým kódom a spusteným programom (nie cez slajdy či prezi). Mala by trvať maximálne 5 minút a zameraná bude na ukážku funkčnosti a spôsob realizácie doplnenej funkcionality. Študenti sa však musia orientovať aj v kóde, ktorý prevzali.

Druhá prezentácia trvajúca nula až päť minút predstavuje opravy/doplnenia chybnej časti svojho pôvodného projektu podľa e-mailu zaslanom cvičiacim (ak si to pôvodný projekt vyžadoval). Takouto opravou si študenti zabezpečia pripočítanie polovičných bodov oproti tým, ktoré by dostali za správne fungujúcu funkcionalitu v 1. obhajobe. Udelené opravy sú povinné, t.j. v prípade neobhájenia opravy je projekt hodnotený celkovo nula bodmi.