Úvod

Vítame vás na stránkach druháckeho predmetu PAZ1c, tretieho predmetu z trilógie PAZ – Programovanie, Algoritmy, Zložitosť:

  • PAZ1a – úvod do programovania a objektovo-orientovaného programovania,
  • PAZ1b – úvod do algoritmov a zložitosti,
  • PAZ1c – pokročilé OOP a tvorba komplexnejších aplikácii.

Programovacím jazykom trilógie PAZ je Java. V Paz1c sa pridáva aj TypeScript.