Cvičenia

Cvičenia sú pre študentov povinné, ich celkový rozsah sú 3 vyučovacie hodiny týždenne. Konajú sa v utorky 8:55-11:20 v SA1C03. Uprostred cvičenia je 10 minútová prestávka.

Informácie o bodových sankciách za neúčasť možno nájsť na podstránke Hodnotenie.

Projekt Prezenčkovník na GitHube

1. Cvičenie (19.9.2017)

 • GitHub projekty, lokálne a extrené Git úložisko, Git v NetBeans. Typické scenáre.

2. Cvičenie (3.10.2017)

 • Projekt Prezenčkovník. Identifikácia entít. JUnit testy. Dao a CRUD. Swing a JList.

3. Cvičenie (10.10.2017)

 • Interface pre Dao, Továreň, formátovaný LocalDateTime, vlastná výnimka, perzistentné úložisko v CSV súbore - čítanie a pridávanie.

4. Cvičenie (17.10.2017)

 • Perzistentné úložisko v CSV súbore - mazanie, nepovinné atribúty. JavaFx, Okno, Scéna, src/main/resources, Scene Builder, FXML súbor, identifikátory komponentov, Kontrolér, zobrazenie dát z Dao v ListView.

5. Cvičenie (24.10.2017)

 • Alert okno, TextField, StringProperty, vlastný Listener, CSS, overovanie korektnosti používateľského vstupu a znefunkčnenie tlačidla

6. Cvičenie (31.10.2017)

 • Modelovanie relačnej databázy, identifikácia entít, dump databázy, MySQL connector, JDBCTemplate, DaoFactory, ResultSetExtractor.

7. Cvičenie (7.11.2017)

 • SimpleJdbcInsert, RowCallbackHandler, update a mazanie entity, ComboBox, ObjectProperty

8. Cvičenie (14.11.2017)

 • Pridávanie a editácia entity cez vlastné modálne okno, editovateľný ListView, Anchor Pane Constraints, HBox, FlowPane

9. Cvičenie (21.11.2017)

 • Spinner, model typu LocalDateTime pre komponent TextField, pridávanie komponentov z kódu do FlowPane

10. Cvičenie (28.11.2017)

 • Biznis vrstva, TableView, Comparator podľa priezviska

11. Cvičenie (5.12.2017)

12. Cvičenie (12.12.2017)

13. Cvičenie (19.12.2017)

 • Práca s dátumami v REST serveri a Angulari, kniznica ng2-datetime