Cvičenia

Cvičenia sú pre študentov povinné, ich celkový rozsah sú 3 vyučovacie hodiny týždenne. Konajú sa v stredy 7:05-09:30 v SA1C03. Uprostred cvičenia je 10 minútová prestávka.

Informácie o bodových sankciách za neúčasť možno nájsť na podstránke Hodnotenie.

1. Cvičenie (19.9.2018)

 • Git - lokálne úložisko, GitHub, Commit, Push, Fetch, Pull, klonovanie, riešenie konfliktov, Merge v spoločnej vetve

2. Cvičenie (26.9.2018)

3. Cvičenie (3.10.2018)

 • JUnit testy pre výpočet ceny,
 • Vytvorenie základného FXML súboru a jeho kontroléra

4. Cvičenie (10.10.2018)

 • prepojenie FXML a kontroléra, ObservableList, ListView, TableView, TableColumn, StringProperty, delegátska trieda

5. Cvičenie (17.10.2018)

 • Editovateľná textová bunka v tabuľke, visible model stĺpca tabuľky, BooleanProperty, kontextové menu, CheckMenuItem, selection model riadkov tabuľky, vlastný listener, ObjectProperty, modálne okno, interfejs pre dao, ParticipantDaoFactory

6. Cvičenie (24.10.2018)

 • Návrh DB modelu, vzťahy medzi entitami, modely v MysqlWorkbench, model cez reverzné inžinierstvo, export a import DB mysqldump, synchronizácia modelu s databázou, WorkshopDao, DaoFactory, JDBCTemplate, RowMapper

7. Cvičenie (31.10.2018)

 • Riešenie vlastných projektov

8. Cvičenie (7.11.2018)

 • metódy save a delete v DAO, Unit testy DAO, WorkshopFxModel

9. Cvičenie (14.11.2018)

 • pridávanie/editácia/mazanie workshopu v JaveFx, ObjectProperty, modálne okno, tabuľkové stĺpce pre LocalDateTime a Enum

10. Cvičenie (21.11.2018)

11. Cvičenie (28.11.2018)

 • Angular projekt, inštalácia, vytvorenie komponentu, "MVC" v Angulari, DOM model, zobrazenie inštančných premenných komponentu v šablóne, ochytenie udalosti kliku, *ngFor, *ngIf
 • Úložisko projektu na GitHub-e:
 • Inštalácia projektu k sebe (cez príkazový riadok/terminál):
  • git clone https://github.com/PeterGursky/registracia-itat-angular.git reg-itat
   • toto vytvorilo tam, kde ste adresár reg-itat do ktorého nakopírovalo projekt z úložiska
  • cd reg-itat
  • npm install
   • toto doťahalo všetko potrebné do podadresára node_modules, ktorý sa do gitu neposiela
  • npm audit fix --force
   • toto doťahá, čo predchádzajúci príkaz nezvládol

12. Cvičenie (5.12.2018)

 • Spracovanie formulárov v Angulari, ngModel, ngClass, kontrola validity formulárov, routovanie

13. Cvičenie (12.12.2018)

 • Service, HttpClient, Observable