Pravidlá

  • Projekty majú riešiteľské tímy štandardne dvojčlenné. Vo výnimočných prípadoch jednočlenné.
  • Ak nastane problém, treba ho čo najskôr hlásiť osobne alebo mailom, nájdeme riešenie. Typické problémy sú, že člen tímu sa rozhodne nepokračovať v predmete, alebo má dlhodobú chorobu.
    • Výhovorka pri obhajobe, že funkcionalita A nefunguje, lebo kolega z tímu nespravil funkcionalitu B, ktorá je pre fungovanie A potrebná, je neobhájiteľná.
  • Dva jednočlenné tímy môžu byť podľa potreby, rozhodnutím cvičiaceho, v úvodných fázach projektu zlúčené.

Aktuálne skupiny

TBA