Pred obhajobou záverečného projektu zástupca každého projektu zašle tabuľku očakávaných bodov za projekt s rozpisom podobným nasledovnej tabuľke.

črtapožadované bodyzdôvodnenie, ak nie je zrejmé
entity45 entít – Clovek, Udalost, Vybavenie, Prihlaska, Prichody
okná24 okná – triedy PrihlaseniePanel, HlavneOknoForm, UdalostEditPanel, PrichodyPanel
SQL2 
NoSQL0 
DAO2 
Factory0 
unit testy3,5Okrem DAO otestované aj PrichodyService
prispôsobivý layout0 
netradičná technológia1použitie externej knižnice na radenie udalostí
dizajn1 
kreativita1 
spolu16,5