1. Vladyslav Shevtsov, Stanislav Ivanov Sklad

Cieľom nášho projektu je vyrobiť jednoduchý na používanie systém pre obchod na predaj a účet tovarov v ktorom sa uchovávajú ľubovoľné produkty. Pri pomoci nášho systému pracovnici predajni a skladu budú môcť kontrolovať počet tovarov na sklade. Bude existovať 4 roly:

 1. predajca
 2. vedúci skladu
 3. skladník
 4. admin(kontrolovať a upravovať všetko čo sa týka zamestnancov)

Funkcionalita rolí

 1. Predajca – bude môcť vytvoriť novu objednávku pre zákazníka, sledovať stav objednávky
 2. Vedúci skladu – bude môcť primát novy tovar a loziť jeho na ľubovoľnú pozíciu. Vytvoriť novy pozície, tovary, meniť počet kusov tovaru na pozíciách, mazať pozícii a tovary z celého skladu
 3. Skladník – bude môcť pozrieť aký dovar na akej pozície nachádza sa, meniť stav objednávky(zbalene, nie zbalene, v procese balenia)
 4. admin – bude môcť vytvárať a kontrolovať konto používateľov(bude mat prístup ku všetkej funkcionalite systému na rozdiel od skladníka alebo predajca) V priepade ak zamestnanec nie bude mat vysokú rol, vyššia funkcionalita bude zablokovaná

Predpokladané okná: login, tovary(hľadanie tovaru na pozíciách, pridanie nového tovaru, odstránenie tovaru z pozícii, triedenie tovaru), zamestnanci(pridanie, mazanie, úprava info, pridanie prístupu k inej funkcionalite), objednávka(vytváranie objednávky, zmena stavu objednávky, obsah objednávky), štatistika, okno produktu (možnosť zmeniť informácie o produkte). Riešenie poctu tovarov na posicii: Každý regál bude mat rozmery, potom podlá toho vypočítame koľko tovaru už je na pozícii, a koľko ešte vojde. Každý tovar bude mat svoj rozmer, takže podlá toho vypočítame objem voľného priestoru na pozícii, vypočítame koľko tovarom nám prišlo na sklad a potom systém rozhodne či vojde to na pozíciu či nie GUI = JavaFX Databáza = MySQL Predpokladane entity: User, Produkt, Position, Objednávka, Rozdelenie tovaru podlá kategórii. Sú možné aj ďalšie okná, funkcie a rozšírenia diagramu. Rozhodli sme že budeme robiť aj sklad aj objednávku, lebo mame na slovenskú veľa obchodov ktorí nachádzajú pri skladoch. Ni všetci majú internetovú stránku a iba predajnú

2. Olha Koliesnikova, Anastasiia Vitkovska Travel Agency

Cieľom  nášho projektu je navrhnúť informačný systém pre cestovnú kanceláriu. Užívateľmi budú zamestnanci cestovnej kancelárie a klienti. Projekt by mal obsahovať informácie o zákazníkoch, dostupných zájazdoch, informácie o hoteloch a letoch.

Predpokladané entity : zákazník, zájazdy, typ zájazdu, lety.

Predpokladane okná: 

 • okno na prihlásenie sa(admin/user)
 • okno na uloženie nových zájazdov
 • okno na zobrazenie zájazdov
 • okno na vyhľadávanie letov
3. Filip Lohinský, Bianka Szepesiová Projekt EZ

Cieľom nášho projektu je vytvoriť aplikáciu, ktorá uľahčí a sprehľadní organizáciu a koordináciu projektov a delegovanie zodpovednosti.  

Funkcionalita:  

 • Registrácia a prihlásenie užívateľov  
 • Vytvorenie, editovanie a mazanie projektov, zoznamov taskov, taskov a reportov 
 • Priradenie a odoberanie tagov k taskom a zoradenie podľa tagov 
 • Priradenie užívateľov k projektom a jednotlivým taskom  

Entity : User, Workspace, Projekt, Zoznam Taskov, Task, Report 

Okná : registrácia + prihlásenie, pracovné prostredie so zoznamom projektov, konkrétny projekt so zoznamami taskov, konkrétny task 

4. Monika Rapavá, Diana Fortunová Student All-in-one Planner (SAP)

Náš projekt by mal pomôcť študentom, ale aj iným, ktorí majú veľa povinností a strácajú nad nimi prehľad. Často sa stáva, že ľudia si píšu úlohy na rôzne miesta, do diárov, kalendárov v mobile alebo na mail. Radi by sme poskytli možnosť, ako si jednoducho a prehľadne zaznamenávať úlohy na jednom mieste. Po prihlásení má používateľ  v úvodnom okne na výber z dvoch(?) možností: Pridať novú udalosť alebo pokračovať do plannera. V planneri si používateľ môže zobraziť úlohy podľa kategórií alebo deadlinu. Taktiež by mohol mať možnosť nastaviť si automatické upozornenia pred blížiacim sa koncom úlohy(?).

Funkcionalita:

 • kategorizácia úloh (práca, škola, domácnosť,…) -colorcoded
 • checkbox (úloha splnená)
 • radenie úloh podľa zostávajúceho času
 • nastavenie dôležitosti úloh
 • zmena náhľadu (deň, týždeň, mesiac)
 • pridať poznámku
 • prihlasovanie
 • naplánované upozornenia ?

Okná:

 • prihlásenie
 • úvodné okno (pridať úlohu/pokračovať do plannera)
 • pridať úlohu (názov, kategória, deadline, upozornenie, poznámka)
 • planner okno s úlohami zoradenými podľa deadlinu (dropdown menu s kategóriami, možnosť editácie už vytvorenej úlohy)
5. Zuzana Hennelová, Šimon Huraj Projekt jedáleň

Táto aplikácia má slúžiť prevádzkam stravovacích zariadení pre študentov na tvorbu obedových menu. Bude
poskytovať možnosť vytvárať jedlá, ktoré sa uložia do pamäte a budú sa môcť opätovne použiť. Jedlo bude mať
pri sebe popis zloženia, alergény, gramáž, cenu a fotografiu. Pre každý deň v týždni bude možné z jedál vyskladať
obedové menu. Študenti si po prihlásení budú môcť pozrieť, koľko majú na karte peňazí.

Predpokladané entity:

 • jedlo (názov, popis, alergény, gramáž, fotografia, cena)
 • obedové menu (dátum, aktuálna ponuka jedál)
 • stravník (meno, priezvisko, dátum narodenia, trvalý pobyt, stav účtu, prihlasovacie údaje)
 • vedúci (osobné údaje, možnosť editovať stravníka a jedálny lístok, pridávanie jedál)

Predpokladané okná:

 • prihlásenie
 • jedálny lístok/menu
 • detailný pohľad na jedlo
 • jedálny lístok tvorba vedúcim
 • pridanie nového jedla
 • editácia stravníka vedúcim (objednávka, peniaze na účte, osobné údaje)

Štruktúra dát: Budeme viesť databázu všetkých stravníkov a vytvorených jedál (pre jednoduchú tvorbu menu).

6. Adam Kundracik, Oleksandr Fetkovych Flight booker

Cieľom projektu je vytvorenie aplikácie na rezerváciu leteniek v leteckej spoločnosti aj s prehľadom zákazníkov. Admin / user sa musí prihlásiť do systému aby následne mohol pracovať s aplikáciou. Môže pridávať lety, vytvárať a prehľadávať uživateľov ako aj bookovať letenky, ale aj pridať nového usera ktorý bude mat svoje vlastné prihlasovacie údaje. Admin vytvorí použivateľa (Zadá jeho meno, priezvisko, Adresu, Dátum narodenia, pohlavie a Tel. Č. , foto) a následne ho uloží do databázy zákazníkov. Následne môže pridať let (názov spoločnosti, Odkiaľ – kam, čas odletu, čas príletu, cenu letenky). Admin môže prehľadávať zákaznikov a aktualizovať ich údaje podľa potreby. Admin následne vyberie Zákazníka, vyberie krajinu odletu a príletu a systém mu ponukne všetky lety podľa zadaných požiadaviek, vyberie classu v ktorej chce letiet (1st class, bussiness economy) a počet miest ktoré chce kúpiť. Možno sa bude aj objavovať obsadenosť lietadla a počet zvyšných lístkov.

Predpokladané entity: uživateľ, lety, krajiny (možno sa to ešte pozmení / doplní)

Okná: vytvoriť použivateľa, vyhľadavanie použivateľa, pridať let, kúpa / booking listku, vytvorenie usera, hlavne menu.

7. Alex Gajdoš, Boris Hamadej PAZacinkáreň

PAZacinkáreň je študentský projekt, ktorého cieľom je vytvorenie objednávkového systému pre univerzitnú palacinkáreň. Tento systém by mal vypomôcť v tom aby si študenti mohli vytvárať objednávky vopred vo vytvorenej aplikácii a tak zrýchliť čakanie na výdaj svojich palaciniek. Predpokladané entity:

 • Objednávka
 • Admin
 • Menu
 • List (databáza) objednávok

Predpokladané okná:

 • Úvodné okno – na výber Objednávajúci alebo Admin
 • Okno s objednávkou – osoba si bude môcť vybrať z menu
 • Okno pre vyplnenie údajov, napr. meno, ISIC číslo, …
 • Okno s potvrdením objednávky
 • Admin okno s rôznymi úpravami menu, užívateľov, …
8. Dominik Madzik, Henrieta Paločková WatchApp

Táto aplikácia bude slúžiť pre divákov televízie, ako miesto na budovanie si svojej knižnice
dokončených, ale aj práve pozeraných filmov a seriálov. Používateľ sa zaregistruje a môže do rôznych,
ním vytvorených zoznamov, pridávať filmy a seriály. Nápad na túto aplikácia vznikol aj kvôli situáciám,
kedy sa chcete podeliť o svoje záujmy a poskytnúť odporúčanie. Preto sa ku každému seriálu a filmu v
kolekcii dajú individuálne pridávať aj recenzie, či komentáre. Používatelia sú zapísaní v databáze a vedia
sa navzájom pridávať, prezrieť si svoj profil a vidieť svoje uložené filmy. Tie sa dajú pridávať manuálne,
alebo vyhľadať v databáze. Pri seriáloch, bude implementované aj sledovanie postupu pri sledovaní
epizód, aby sa divák nestratil. Používateľ tu ku každému filmu dokáže naviac nahrať aj svoj vlastný
obrázok. Ďalšia funkcionalita je, že pridané filmy sa dajú roztriediť do rôznych skupín na základe nejakej
ľubovoľnej spoločnej vlastnosti, či už ide o konkrétny žáner alebo vekové obmedzenie. Tieto skupiny
vytvára a upravuje používateľ podľa vlastných kritérií. Týmto uľahčíme a zdokonalíme sledovanie
všetkým filmovým nadšencom.
Aplikácia teda obsahuje databázu používateľov a databázu filmov a seriálov. Taktiež priatelia, ktorých
si užívateľ pridá, sú usporiadaný v databáze. Ďalšie štruktúry, ako napríklad skupiny filmov, alebo
rebríčky si vie vytvoriť samotný používateľ. Je podporované aj vyhľadávanie užívateľov v aplikácii.

9. Martin Paľo, Erik Mesároš Evidencia účastnikov bohoslužieb Greckokatolíckej cirkvi v Košickej eparchii

Cieľom projektu je vytvorenie aplikácie, ktorá uľahčí dodržiavanie protipandemických opatrení na
bohoslužbách v chrámoch Gréckokatolíckej Košickej eparchie. Táto aplikácia bude dostupná veriacim,
ktorí sa budú môcť prihlásiť na bohoslužbu vo svojom okrese do svojho chrámu a zabezpečiť tak
bezpečný chod samotnej bohoslužby na základe aktuálnych opatrení. Zároveň pre kňazov ktorí budú
mať k dispozícii kontaktné údaje o účastníkoch liturgie ktoré sú požadované pre chod liturgií v režime
OTP.


Admin –
pridávať a odoberať kňazov, chrámy, farnosti, správa aplikácie a databázy
Kňaz – pridávať a meniť oznamy a rozvrh bohoslužieb vo svojej farnosti

Používaťeľ – prihlásiť sa na bohoslužbu (liturgia, večiereň, spoveď) a pozerať si oznamy vo svojej
farnosti, vytvorenie profile pri registrácii


Entity: Admin(správca), Používateľ(veriaci), Kňaz, Chrám, Farnosť, Bohoslužba

10. Matej Lacko, Zuzana Nadzamová Stráženie zvierat

Cieľom projektu je vytvoriť pomôcku pri hľadaní stráženia pre domáceho miláčika. Každý kto vlastní nejaké zviera to pozná. Je ťažké ísť na výlet keď neviete čo so psom. Chceme vytvoriť aplikáciu na uľahčenie vyhľadávania krátkodobých „pestúniek“ pre zvieratá. Užívateľ sa bude môcť zaregistrovať a vyhľadať pre svoje zviera najvhodnejšiu osobu na stráženie alebo sa zaregistrovať ako „pestúnka“ a ponúkať stráženie pre iných.

Štruktúra:

Užívateľ: Strážim/hľadám stráženie, Tel číslo, Okres kde žije, (v prípade že užívateľ ponúka stráženie tak aj cena, za ktorú je ochotný starať sa o cudzie zviera)

Zviera: Typ zvieraťa, Pohlavie, Vek, Dôležite info, Doba na stráženie

Funkcionalita:

 • Admin – modifikuje všetko
 • User – založí žiadosť o stráženie, má prístup k základným informáciám o zvieratách
11. Stanislav Švec, Martin Gojdič SAS – Správcovský autobusový systém

Program bude určený pre správcov autobusovej spoločnosti. Používateľ dostane údaje pre prístup do systému a bude mať možnosť pridávať nové autobusy, zastávky, šoférov do systému a bude môcť vytvárať nové trasy a linky (pod pojmom trasa považujeme postupnosť zastávok, pričom linkou myslíme trasu vrátane prideleného šoféra, autobusu a smeru). Použivateľ si bude môcť graficky vypísať respektíve vykresliť linku. To bude vyzerať tak, že každá zastávka bude mať nejaké 2D súradnice na „mape“ a trasa bude znázornená tak, že jednotlivé zastávky budú spojené úsečkou.

ENTITY:

 • Admin – pridávať šoférov, zastávky, autobusy, linky, trasy
 • Šofér – meno, priezvisko, stav, id
 • Linka – id, šofér, autobus, trasa, (smer)
 • Trasa – číslo, postupnosť zastávok
 • Zastávka – na znamenie, meno, x, y
 • Autobus – SPZ (výrobné číslo), stav

OKNÁ:

 • Meno, heslo – tlačidlo prihlásiť
 • Menu – tlačidlá s odkazmi na iné okná s konkrétnymi funkcionalitami – pridávanie a výpis
 • Okno(á) na pridávanie
 • Okno(á) na výpis
 • Editovanie linky