1. Tomáš Olšavský, Martin Zavacký Rezervačný systém pre tetovacie štúdio
 • Atribúty tatera: id, meno, preferovaný styl tetovania, tel.cislo, email.
 • Zákazník: id, meno, priezvisko, adresa, tel.cislo, email.
 • Voľný návrh tetovania: id, popis, obrázok
 • Termin tetovania: id, id zákazníka, id tatera, tetovanie vlastný návrh, id voľného návrhu, dátum.

Use case:

 • Prihlásenie do systému
 • Rezervácia termínu
 • Úprava rezervácie
 • Zrušenie termínu
 • Pridanie tatera
 • Odoberanie tatera
2. Terézia Kurimská, Andrii Popovych ROXFO

ROXFO si dáva za cieľ:

Zefektívniť riadenie projektov pre softvérových vývojárov. Naším cieľom je urobiť sledovanie pokroku projektu jednoduchším, vytvoriť prostredie pre efektívne riadenie úloh a zlepšiť spoluprácu v tíme.

Na základe role užívateľov (manažér alebo člen tímu) môžu používatelia pridávať úlohy, zaznamenávať priebežný pokrok a označovať úlohy, na ktorých pracujú a ktoré sú hotové.

Konkrétnejší popis:

Po vytvorení projektu manažérom a vytvorení backlogu bude možné, aby sa projekt rozdelil na menšie úlohy, tasky a najdôležitejšie sa zaznačili do tabuľky TO DO. Každá úloha bude pridelená ľuďom, ktorí sú zodpovední za ich vykonanie. Akonáhle sa na úlohe začne pracovať, bude premiestnená do tabuľky IN PROGRESS. Následne po dokončení bude task pokračovať do tabuľky IN REVIEW, kde bude čakať na schválenie. Po schválení úlohy sa task presunie do tabuľky DONE.

V aplikácii budú definované rôzne role. Bude vyžadovaný vedúci projektu, ktorý vytvára úlohy a pridáva ich ostatným členom projektu. Títo členovia budú mať pridelené úlohy, na ktorých budú pracovať.

V tejto aplikácií bude možné taktiež trackovať čas. Každá úloha bude mať pridelený odhadovaný čas, ktorý určí vedúci projektu po konzultácii s tímom. Každý pracovník bude tiež sledovať čas, ktorý strávil na danej úlohe. Nakoniec budú časy porovnané a zaznamenané, koľko hodín celkom bolo venovaných danej úlohe.

3. Samuel Peržeľ, Jakub Malicher Too Many Cookbooks

Väčšina ľudí má stále pred očami chvíle pred sobotňajším obedom, keď mama vytiahla hrubú knihu receptov po babičke a začala v nej listovať a hľadať, čo dobré by mohla dnes uvariť. Časy sa však zmenili a väčšina domácich gastronómov nepoužíva na varenie tisícstranové knihy, ale výdobytky dnešnej doby. Našou aplikáciou chceme umožniť používateľom vytvárať vlastné „kuchárske knihy“ s rôznou tematikou a k rôznym príležitostiam vo forme zoznamov, do ktorých sa môžu recepty podľa ľubovôle pridávať. Okrem toho aplikácia umožňuje komfortné prezeranie, pridávanie a vyhľadávanie receptov. Pri plánovaní jedla sa taktiež môže hodiť nákupný zoznam, ktorý vám pripomenie potrebné ingrediencie 🙂

Entity:

 • Cookbook – samotná „kuchárska kniha“, ktorá uchováva recepty
 • Recipe – daný recept, ktorý obsahuje ingrediencie a postup, poprípadne tagy, ktoré môžu pomôcť pri vyhľadávaní receptov
 • Ingredient – ingrediencia, ktorá uchováva názov a gramáž

Okná:

hlavná stránka, vytvorenie cookbooku, zobrazenie cookbooku, vytvorenie receptu, zobrazenie receptu, vyhľadávanie receptu/cookbooku, nákupný zoznam

4. Adam Macko, Sami Saleh eVoľby

Cieľom nášho projektu s názvom eVoľby je vytvorenie elektronickej alternatívy pre volebný proces, ktorý bol doteraz vždy realizovaný iba vo forme papierovej verzie. V rámci tohto systému budeme mať nasledujúce entity:

 • Volič: Každý volič sa bude prihlasovať pomocou svojho čísla občianskeho preukazu a bude mať možnosť vybrať stranu, ktorú chce voliť, zároveň kandidátov ku každej strane. Taktiež bude mať prístup k hlavným bodom volebnému plánu, ktoré mu pomôžu pri výbere kandidátov, ak nie je úplne istý svojím rozhodnutím.
 • Zodpovedné osoby (Komisia): Títo ľudia budú riadiť celý proces vo volebných okrskoch a zabezpečia, že všetko prebieha hladko a správne. Budú zodpovední za správu systému. * Kandidujúca strana: Každá politická strana, ktorá sa zúčastňuje volieb, bude mať svoju reprezentáciu v systéme.
 • Kandidáti strany: Jednotliví kandidáti k politickým stranám budú reprezentovaní v systéme, vrátane ich informácií a programových priorít.
 • Hlasy: Systém bude zaznamenávať hlasy rôznych voličov a sčítať ich. Zároveň bude kontrolovať, či nie je prekročený limit zvolených kandidátov za stranu. Týmto sa zabezpečí presná evidencia a sčítanie hlasov. Pomôže to ušetriť papier a zredukuje riziko chýb pri manuálnom sčítaní hlasov.
5. Michaela Zvolenská, Alžbeta Andrejková comma

Cieľom nášho projektu je vytvoriť aplikáciu na efektívnu organizáciu a riadenie tanečných súťaží. Aplikácia poskytne komplexnú funkčnosť, ktorá umožní organizátorom efektívne riadenie, editovanie dát a účastníkom jednoduchú a intuitívnu registráciu a prehľadné sledovanie informácií. Aplikáciu budú môcť využívať aj porotcovia, ktorí budú mať k dispozícii zoznam tanečníkov a tanečných vystúpení v rôznych kategóriách. Hlavnou funkciou poroty bude upravovanie/pridávanie hodnotenia jednotlivých súťažných tanečných výkonov v reálnom čase.

Funkcionalita projektu:

 • Registrácia tanečníkov a súťažných tanečných vystúpení v rôznych kategóriách.
 • Hodnotenie tanečných výkonov porotou s následným zaznamenávaním bodov a umiestnení.
 • Možnosť filtrovania a vyhľadávania tanečníkov a tanečných vystúpení podľa štýlu tanca, vekovej skupiny, veľkosti a výsledkov.
 • Zobrazenie detailných výsledkov súťaže v jednotlivých kategóriách s informáciami o tanečníkoch, ich bodovom zisku a umiestnení.

Predokladaná štruktúra spravovaných dát:

 • Entita „Tanečník“ obsahuje informácie o tanečníkoch, vrátane mena a veku
 • Entita „Kategória súťaže“ určuje veľkosť (sólo, duo, skupina, formácia), vekovú skupinu (DVK, JVK, HVK) a štýl tanca (hip-hop, show dance, ľudový tanec…).
 • Entita „Tanečné vystúpenie“ zaznamenáva detaily o konkrétnych vystúpeniach – kategória, zoznam tanečníkov, tanečný klub, mesto, hudba, názov, dĺžka, tréner, hodnotenie od jednotlivých členov poroty, umiestnenie…
 • Entita „Súťaž“ osahuje informácie o súťaži – kategórie, porota, dátum, názov…
 • Entita „Porota“ obsahuje informácie o porote – mená…
6. Martin Hlavatý, Martin Rusnák F1Insider

Aplikácia F1Insider slúži pre nadšených fanúšikov Formuly 1. Cieľom aplikácie je sprístupniť všetky potrebné informácie a štatistiky ohľadom pretekov a šampionátu a tím zintenzívniť pôžitok z kráľovnej motoršportu. Aplikácia bude obsahovať informácie o výsledku pretekov, priebežnom hodnotení šampionátu jazdcov a tímov, štatistiky minulých sezón. Používateľ taktiež bude môcť hodnotiť jednotlivé preteky.

Okná:

 • Prihlasovacie okno
 • Hlavné okno s aktuálnymi novinkami
 • Okno pre sledovanie štatistík jazdcov a tímov
 • Okno pre hodnotenie pretekov

Predpokladané entity:

 • Používateľ
 • Admin
 • Jazdec
 • Tím
 • Pretek
7. Vanda Matušíková, Adam Bruno Balint Generálka

Projekt Generálka má predstavovať spôsob, ako dosiahnuť, aby sa študenti cítili viac pripravený pred zápočtom alebo pred skúškou. Naša platforma by umožnila študentom vytvárať a zdieľať testy na opakovanie študijného materiálu, čím by zvýšili svoju efektivitu pri príprave na skúšky a zlepšili by svoje vedomosti.

Jedným z hlavných cieľov projektu je uľahčiť proces tvorby testov a zabezpečiť, aby boli kvalitné a relevantné. Študenti by vytvárali testy na základe svojich poznámok alebo iného študijného materiálu.

Administrátori by zabezpečili, že testy by boli kvalitné a k téme.

Projekt by obsahoval dve rôzne užívateľské rozhrania – jedno pre administrátorov a druhé pre bežných používateľov (študentov). Tak sa zabezpečí, že admini budú mať prístup k funkciám, ktoré im umožnia efektívne spravovať platformu.

Použité entity:

 • Študent
  • zo svojich poznámok môže vytvoriť testy na opakovanie látky pre jednotlivé témy alebo celý semester
  • testy budú uložené v databáze testov a budú prístupné aj iným študentom
  • pre každý test bude tvorca definovať bodovanie otázok a hodnotenie, zároveň upresní do ktorého ročníka, semestra, predmetu a témy patrí test, aby sa potom dali podľa týchto špecifikácií vyhľadávať testy
  • po absolvovaní testu sa študentovi uloží skóre do jeho profilu, čím bude môcť sledovať svoj pokrok vedomostí
  • študenti budú mať možnosť opakovane absolvovať testy na precvičenie svojich vedomostí.
  • systém bude zobrazovať, ktoré otázky boli zodpovedané správne a ktoré nesprávne
  • testy budú ukladané v databáze a budú môcť byť upravované tvorcami testov alebo administrátormi
  • študenti budú mať možnosť reportovať otázky alebo celé testy, ak ich považujú za nesprávne – administrátori budú zhodnocovať tieto reporty a rozhodovať o úpravách testov
 • Administrátor
  • bude mať rovnaké práva ako študenti, ale bude schopný upravovať testy, ktoré niekto iný vytvoril, ak nesplňujú očakávania, napríklad pri zle označených správnych odpovediach
  • admin bude mať prístup do databázy testov a bude schopný upravovať alebo mazať testy
  • bude mať prístup k správam o nahlásených testoch alebo špecifickým otázkam
 • Predmet – určuje, ktorý predmet chce študent vybrať (a to zároveň ročník/semester predmetu)
 • Test – samotný test aj s možnosťou vybrať si špecifickú látku prebratú počas roka, alebo „celý semester“ pre testy z celkového učiva za semester
 • Testovná otázka – testovacia otázka aj s možnými odpoveďami
 • História absolvovaných testov – slúži na ukladanie už absolvovaných testov

Existuje aj možnosť zobraziť všetky dostupné testy bez filtrovania.

Grafické užívateľské rozhranie (GUI):

 • Študent
  1. Prihlasovacie okno
  2. Okno na vytvorenie testu
  3. Okno na zobrazenie dostupných testov + filtrácia testov
  4. Profil
   • zobrazenie všetkých hodnotení z absolvovaných testov
   • možnosť zobrazenia svojich testov a ich mazanie a editácia
 • Admin
  1. Prihlasovacie okno
  2. Okno na vytvorenie testu
  3. Okno na zobrazenie dostupných testov a filtrácia testov – v tom aj možnosť úpravy alebo mazania všetkých testov
  4. Profil
   • zahŕňal by všetky skóre z absolvovaných testov
   • možnosť zobrazenia svojich testov a ich mazanie a editácia
  5. Správa užívateľov
   • Zobrazenie zoznamu užívateľov v systéme
   • Možnosť pridávať, upravovať alebo odstraňovať užívateľov
  6. Správy o hláseniach
   • v tomto okne by mal admin prístup k správam o nahlásených testoch alebo otázkach, ktoré treba overiť
8. Sophia Horňáková, Kevin Martin Lakota Furry Friends Forever

Sme útulok, ktorý sa snaží pomôcť zvieratkám v núdzi.

Naša aplikácia je určená pre ľudí, ktorí zvažujú adopciu zvieraťa, chcú sa venovať venčeniu zvierat alebo prispieť na záchranu zvierat.

Môžete nás prísť navštíviť v rôznych pobočkách, alebo si z pohodlia domova rezervovať zviera na adopciu – samozrejme, iba na stretnutie s ním. Na mieste môžete tiež prispieť finančne na starostlivosť o naše zvieratká. V našej aplikácii nájdete aj zoznam pobočiek s lokáciou (link na Google Maps). Môžete si kúpiť produkty pre zvieratká s vyzdvihnutím na pobočke(na dobierku). (Možno pridáme platobnú bránu.)

Naša aplikácia ponúka bezplatný test na zistenie, ktoré zviera alebo rasa by vám najviac vyhovovala. Tento test je všeobecný a je určený aj pre ľudí, ktorí si od nás nechcú adoptovať zviera, ale hľadajú informácie. Tým, že naše pobočky nemusia mať všetky rasy, adopcia je možná aj bez tohto testu.

Test vyhodnotí rasy/zvieratá s najvyššou percentuálnou úspešnosťou na základe vašich odpovedí a možno vypíše aj ich vlastnosti.

Na vykonanie úkonov na stránke sa stačí jednoducho zaregistrovať, ale môžete prísť aj ako „guest“ a zaregistrovať sa až neskôr. Pri otvorení aplikácie môžete pokračovať troma spôsobmi: ako USER, GUEST alebo ADMIN.

 • ADMIN – správca, ktorý upravuje informácie v aplikácii, dohliada na ňu, môže odoberať a pridávať zvieratká a vidieť rezervácie aj registrovaných ľudí.
 • GUEST – môže prehliadať aplikáciu, nemôže robiť rezerváciu, ale môže si vyplniť test.
 • USER – má rovnakú funkcionalitu ako guest, ale môže robiť rezervácie na ponúkané služby a samotné zvieratká.
9. Martin Malik, Alica Priščáková PAZ market

Pomocou tejto aplikácie bude možné zverejňovať automobilové inzeráty. Aplikácia umožňuje filtrovanie a triedenie inzerátov podľa želaných parametrov.

Záujemcovia o vozidlo dokážu do aplikácie pristupovať bez prihlásenia. Dokážu si zobraziť akýkoľvek inzerát so všetkými potrebnými informáciami o automobile a tiež kontaktné informácie na inzerenta.

Napriek tomu si dokážu vytvoriť používateľsky účet a využívať funkcie, ako napr. dostávať upozornenia na Hľadané vozidlo.

Predpokladané entity pre náš projekt sú:

 • Inzerát – obsahuje všetky informácie o vozidle, ktoré je inzerent povinný zadať, ako napr. značka vozidla, model, rok výroby, najazdené kilometre. Ďalej je možné nahrať fotografie, pridať dodatočný popis a uviesť cenu.
 • Používateľ – má možnosť vytvoriť inzerát, zadať doňho údaje o inzerovanom vozidle, odstrániť inzerát, ak vozidlo už bolo predane, ďalej si vie upraviť osobné a kontaktné údaje vo svojom profile + jeden superuser, má prístup ku všetkým inzerátom, dokáže meniť informácie, odstrániť inzeráty alebo vymazať používateľský účet
 • Hľadané vozidlo – slúži záujemcom o vozidlo dostávať upozornenia na novo pridané inzeráty na základe jeho zadaných preferencií

Filtrovanie inzerátov bude fungovať pomocou mySql a postgreSQL databázy.

Predpokladané okna:

 • Prehlaď všetkých inzerátov
 • Vytváranie konta
 • Prehlaď svojho konta
 • Okno na pridanie inzerátu
 • Okno s obľúbenými inzerátmi
10. Zuzana Baluchová, Lukáš Bojačko Paws&Claws

Paws&Claws je komplexný softvérový nástroj navrhnutý a vyvinutý pre veterinárne ambulancie a kliniky s cieľom zlepšiť efektivitu, presnosť a správu zdravotnej starostlivosti o zvieratá. Tento systém umožní veterinárom a zamestnancom ambulancií efektívnejšie spravovať záznamy pacientov, sledovať liečebné postupy, a zlepšiť komunikáciu s klientmi.

Hlavné funkcie systému:

 • Správa Pacientov: P&C umožňuje veterinárom vytvárať a spravovať digitálne záznamy pre každého pacienta. Tieto záznamy zahŕňajú napríklad informácie o identifikácii, histórii ochorení, očkovaniach, majiteľovi a ďalších dôležitých údajoch.
 • Plánovanie a Kalendár: Plánovač je funkcia systému, ktorá pomáha veterinárom a personálu sledovať termíny a plánovať budúce návštevy pacientov, očkovania a operácie.
 • Liečba a Predpisy: Veterinári môžu zapisovať liečebné postupy a predpisovať lieky priamo v systéme. To zabezpečuje, že všetky podrobnosti o liečbe sú k dispozícii pre všetkých členov tímu.
11. Veronika Angelovičová, Bohdan Kuchinka CheckMate

Komplexná aplikácia pre testovacie stredisko na COVID-19. Bude obsahovať rezervačný systém pre klientov, ktorí sa chcú objednať na covid test. Zároveň obsahuje portál pre zamestnancov testovacieho centra. Bude umožnené priradenie smien zdravotnému personálu, ktorý zároveň bude mať prístup ku všetkým rezerváciám klientov a možnosť zapísania výsledku covid testu.

Funkcionalita:

 • Klienti si budú môcť vytvoriť profil a rezervovať termín testovania. Bude možné spätne si vyhľadať svoje rezervácie aj výsledky testov.
 • Bude obsahovať prehľad smien zamestnancov, ktoré si budú môcť vyberať sami. Poverená osoba ich bude potvrdzovať, prípadne meniť.
 • Zamestnanci budú môcť zapisovať výsledky testov, ktoré budú následne dostupné klientom.

Druhy používateľského konta: Klient, Pracovník, Admin

Predpokladané okná: login, registrácia, rezervácia termínu, zoznam rezervácií a výsledkov, výber a prehľad smien

12. Adam Garafa ??