Cvičenia sú povinné – pozrite si stránku Hodnotenie. Konajú sa každý týždeň v utorky 11:55 – 14:20 v SA1C03 (uprostred je 10 min prestávka).

1. Cvičenie (19.9.2023)

  • Git – lokálne úložisko, GitHub, Commit, Push, Fetch, Pull, klonovanie, riešenie konfliktov, Merge v spoločnej vetve

2. Cvičenie (26.9.2023)

  • branche v gite, projekt „Prezenčka“, používateľské požiadavky, návrh tried

3. Cvičenie (3.10.2023)

  • JDBCTemplate, DaoFactory, StudentDao, CRUD nad jednou tabuľkou, JUnit, testovanie getterov

4. Cvičenie (10.10.2023)

  • testovanie metód save a delete v DAO, getter cez substring, getter pre dáta z viacerých tabuliek cez ResultSetExtractor

5. Cvičenie (17.10.2023)

  • testovanie metód save a delete v DAO pre entitu prepojenú s inou vzťahom typu m:n, zobrazenie zoznamu Entít v JavaFx ListView cez FXML

6. Cvičenie (24.10.2023)

  • modálne okno, komplexný modelový objekt

Predstavenie DB návrhov projektov (31.10.2023)

7. Cvičenie (7.11.2023)

  • filtrovanie, Alert, ukladanie editovanej entity, PresenceDao, návrh okna pre editovanie prezenčky

8. Cvičenie (14.11.2023)

  • Editácia prezenčky: pridávanie JavaFX komponentov z kódu, checkbox, disableProperty, DateTimeFormatter, StringConverter, štýlovanie komponent

9. Cvičenie (21.11.2023)

  • TableView, biznis vrstva

10. Cvičenie (5.12.2023)

11. Cvičenie (12.12.2023)

12. Cvičenie (19.12.2023)