Cvičenia sú povinné – pozrite si stránku Hodnotenie. Konajú sa každý týždeň v utorky 11:55 – 14:20 v SA1C03 (uprostred je 10 min prestávka).

1. Cvičenie (19.9.2023)

  • Git – lokálne úložisko, GitHub, Commit, Push, Fetch, Pull, klonovanie, riešenie konfliktov, Merge v spoločnej vetve

2. Cvičenie (26.9.2023)

  • branche v gite, projekt „Prezenčka“, používateľské požiadavky, návrh tried

3. Cvičenie (3.10.2023)

4. Cvičenie (10.10.2023)

  • otváranie druhého okna, SubjectEditController, SubjectFxModel, pridávanie a mazanie študentov cez model modeli

5. Cvičenie (17.10.2023)

  • disablovanie tlačidiel, naťahovanie študentov z CSV súboru, Confirmation Alert, FileChooser

6. Cvičenie (24.10.2023)

  • vytvorenie databázy, DaoFactory, MysqlStudentDao – gettery

Predstavenie DB návrhov projektov (2.11.2023)

7. Cvičenie (7.11.2023)

  • odpadlo

8. Cvičenie (14.11.2023)

  • dorobený save a delete v StudentDao, SubjectDao

9. Cvičenie (21.11.2023)

  •  

10. Cvičenie (5.12.2023)

11. Cvičenie (12.12.2023)

12. Cvičenie (10.1.2024)