Cvičenia sú pre kvôli dištančnej výučbe tiež nepovinné, ich celkový rozsah sú 3 vyučovacie hodiny týždenne.

1. Cvičenie (21.9.2021)

2. Cvičenie (pozrieť do 19.10.2021)

3. Cvičenie (pozrieť do 19.10.2021)

4. Cvičenie (pozrieť do 26.10.2021)

  • testovanie metód save a delete v DAO, getter cez substring, getter pre dáta z viacerých tabuliek cez ResultSetExtractor
  • záznam na YouTube (2020)

5. Cvičenie (pozrieť do 26.10.2021)

  • testovanie metód save a delete v DAO pre entitu prepojenú s inou vzťahom typu m:n, zobrazenie zoznamu Entít v JavaFx ListView cez FXML
  • záznam na YouTube (2020)

6. Cvičenie (2.11.2021)

  • modálne okno, komplexný modelový objekt

7. Cvičenie (9.11.2021)

  • filtrovanie, Alert, ukladanie editovanej entity, PresenceDao, návrh okna pre editovanie prezenčky

8. Cvičenie (16.11.2021)

  • Editácia prezenčky: pridávanie JavaFX komponentov z kódu, checkbox, disableProperty, DateTimeFormatter, StringConverter, štýlovanie komponent

9. Cvičenie (23.11.2021)

  • TableView, biznis vrstva, JFileChooser, import z CSV súboru v UTF-8 kódovaní, queryForObject

10. Cvičenie (7.12.2021)

11. Cvičenie (7.12.2021)

12. Cvičenie (14.12.2021)

13. Cvičenie (14.12.2021)