Cvičenia sú pre kvôli dištančnej výučbe tiež nepovinné, ich celkový rozsah sú 3 vyučovacie hodiny týždenne.

1. Cvičenie (21.9.2021)

2. Cvičenie (pozrieť do 19.10.2021)

3. Cvičenie (pozrieť do 19.10.2021)

4. Cvičenie (pozrieť do 26.10.2021)

 • testovanie metód save a delete v DAO, getter cez substring, getter pre dáta z viacerých tabuliek cez ResultSetExtractor
 • záznam na YouTube (2020)

5. Cvičenie (pozrieť do 26.10.2021)

 • testovanie metód save a delete v DAO pre entitu prepojenú s inou vzťahom typu m:n, zobrazenie zoznamu Entít v JavaFx ListView cez FXML
 • záznam na YouTube (2020)

6. Cvičenie (2.11.2021)

 • modálne okno, komplexný modelový objekt

7. Cvičenie (9.11.2021)

 • filtrovanie, Alert, ukladanie editovanej entity, PresenceDao, návrh okna pre editovanie prezenčky

8. Cvičenie (16.11.2021)

 • Editácia prezenčky: pridávanie JavaFX komponentov z kódu, checkbox, disableProperty, DateTimeFormatter, StringConverter, štýlovanie komponent

9. Cvičenie (23.11.2021)

 • TableView, biznis vrstva, JFileChooser, import z CSV súboru v UTF-8 kódovaní, queryForObject

10. Cvičenie (30.11.2021)

11. Cvičenie (7.12.2021)

 • Angular – získanie entít z Rest servera, základy routovania, zobrazenie entít v komponente
 • poznámka: aby mi fungovalo spojenie s REST serverom doplnil som @CrossOrigin nad SubjectController a PresenceController
 • záznam na YouTube

12. Cvičenie (14.12.2021)

13. Cvičenie (21.12.2021)