Prednášky

Prednášky predmetu PAZ1c sa konajú v pondelky v čase 8:55-10:25 v miestnosti SJ2P12. Trvanie prednášky je 90 minút.

Účasť na prednáškach je nepovinná.

Zdrojové kódy budú uverejňované na GitHube:

Videonahrávky prednášok budú zverejnené na YouTube.

Predbežný program prednášok (môže sa počas semestra meniť):

1. Prednáška (25.9.2017) - úvodnú prednášku bude mať R. Novotný

 • Identifikácia tried, use-casy, identifikácia metód a inštančných premenných. Unit testy a JUnit.

2. Prednáška (2.10.2017)

 • Návrh CRUD aplikácií. Definícia entity, návrh entít, úvahy nad identitou. Používateľské rozhranie vo Swingu. Dvojvstvová architektúra aplikácií, závislosti medzi vrstvami.

3. Prednáška (9.10.2017)

 • Návrh interfejsov pre DAO objekty. Maven ako doťahovač závislostí. Databázová perzistentná vrstva. Princípy prístupu k databázam pomocou Spring JDBC Template.

4. Prednáška (16.10.2017)

 • Výhody a nevýhody asociácie medzi triedami cez ručne zadrôtované asociácie. Implementácia návrhového vzoru Továreň (factory, factory method) ako abstrakcia zadrôtovaných tried. Enum. Implementácia biznis logiky v podobe tried. Návrh jednoduchej vrstvovej aplikácie.

5. Prednáška (23.10.2017)

 • O návrhovom vzore MVC. Modely a views v Swingu. Ukážky použitia modelov: statický model, dynamický model, aktualizujúci sa model.

6. Prednáška (30.10.2017)

 • Bezpečné uloženie hesiel. Asociácie medzi triedami. Vzťahy s kardinalitami: 1:1, 1:M, M:N. Návrh vzťahov a ich realizácia v kóde.

7. Prednáška (6.11.2017)

 • Návrh zložitejšieho dátového modelu, ResultSetExtracor, modálne okná.

8. Prednáška (13.11.2017)

 • Logovanie — System.out.println ako najjednoduchší spôsob logovania. Logovanie pomocou slf4j. Generické triedy, anotácie, práca s lambda výrazmi.

9. Prednáška (20.11.2017)

 • Spring boot a REST služby. Formát Json.

10. Prednáška (27.11.2017)

 • Angular 2 - inštalácia, TypeScript, DOM model, komponenty a ich vlastnosti, odchytávanie udalostí v komponentoch

11. Prednáška (4.12.2017)

 • Angular 2 - komunikácia medzi komponentmi, formuláre, validácia vstupu

12. Prednáška (11.12.2017)

 • Angular 2 - servisy, Promise, injection, komunikácia s REST serverom cez http

13. Prednáška (18.12.2017)

 • Rezerva pre prípadné výpadky, alebo bonusová prednáška - uvidíme