Prednášky

Prednášky predmetu PAZ1c sa konajú v pondelky v čase 8:55-10:25 v miestnosti SJ2P12. Trvanie prednášky je 90 minút.

Účasť na prednáškach je nepovinná.

Zdrojové kódy budú uverejňované na GitHube:

Videonahrávky prednášok budú zverejnené na YouTube.

Predbežný program prednášok (môže sa počas semestra meniť):

1. Prednáška (25.9.2017) - úvodnú prednášku mal R. Novotný

2. Prednáška (2.10.2017)

3. Prednáška (9.10.2017)

  • Návrh interfejsov pre DAO objekty. Výhody a nevýhody asociácie medzi triedami cez ručne zadrôtované asociácie. Implementácia návrhového vzoru Továreň (factory, factory method) ako abstrakcia zadrôtovaných tried. Enum. Implementácia biznis logiky v podobe tried. Návrh jednoduchej vrstvovej aplikácie.

4. Prednáška (16.10.2017)

5. Prednáška (23.10.2017)

6. Prednáška (30.10.2017)

7. Prednáška (6.11.2017)

8. Prednáška (13.11.2017)

9. Prednáška (20.11.2017)

10. Prednáška (27.11.2017)

  • Angular - inštalácia, TypeScript, DOM model, komponenty a ich vlastnosti, odchytávanie udalostí v komponentoch

11. Prednáška (4.12.2017)

  • Angular - komunikácia medzi komponentmi, formuláre, validácia vstupu

12. Prednáška (11.12.2017)

  • Angular - servisy, Promise, injection, komunikácia s REST serverom cez http

13. Prednáška (18.12.2017)

  • Rezerva pre prípadné výpadky, alebo bonusová prednáška - uvidíme